نمایندگی هاست لینوکس (خارج)

پلن های نمایندگی شرکتی - نمایندگی 2 گیگ

نیم سرور اختصاصی
پهنای باند نامحدود!
بینهایت دیتابیس
راه اندازی رایگان
بک آپ گیری روزانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته

 • 2 گیگابایت فضای هارد
 • SSD NVMe نوع هارد
 • panel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • دارد انتقال رایگان
 • دارد آنتی دیداس
 • آلمان مکان سرور
 • لایت اسپید وب سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم تضمینی
 • ندارد امکان OverSell
پلن های نمایندگی شرکتی-نمایندگی 4 گیگ

نیم سرور اختصاصی
پهنای باند نامحدود!
بینهایت دیتابیس
راه اندازی رایگان
بک آپ گیری روزانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته

 • 4 گیگابایت فضای هارد
 • SSD NVMe نوع هارد
 • panel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • دارد انتقال رایگان
 • دارد آنتی دیداس
 • آلمان مکان سرور
 • لایت اسپید وب سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم تضمینی
 • ندارد امکان OverSell
پلن های نمایندگی شرکتی-نمایندگی 10 گیگ

نیم سرور اختصاصی
پهنای باند نامحدود!
بینهایت دیتابیس
راه اندازی رایگان
بک آپ گیری روزانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته

 • 10 گیگابایت فضای هارد
 • SSD NVMe نوع هارد
 • panel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • دارد انتقال رایگان
 • دارد آنتی دیداس
 • آلمان مکان سرور
 • لایت اسپید وب سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم تضمینی
 • دارد امکان OverSell
پلن های نمایندگی شرکتی-نمایندگی 20 گیگ

پهنای باند نامحدود
راه اندازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • 20 گیگابایت فضای وب
 • SSD NVMe نوع هارد
 • WHM/cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • دارد امکان OverSell
 • دارد DNS اختصاصی
 • 7 روز بازگشت وجه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد هم اکنون سفارش دهید
 • دارد انتقال رایگان
 • دارد آنتی دیداس
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد آنتی شلر
 • آلمان مکان سرور
 • لایت اسپید وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • دارد بک آپ گیری روزانه
 • SSD NVMe نوع هارد سرور
پلن های نمایندگی اقتصادی - نمایندگی 50 گیگ

نای باند نامحدود!
بینهایت دیتابیس
راه اندازی رایگان
بک آپ گیری روزانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته

 • 50 گیگابایت فضای وب
 • SSD NVMe نوع هارد
 • panel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • دارد انتقال رایگان
 • دارد آنتی دیداس
 • آلمان مکان سرور
 • لایت اسپید وب سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم تضمینی
 • دارد امکان OverSell
پلن های نمایندگی اقتصادی - نمایندگی 100 گیگ

نای باند نامحدود!
بینهایت دیتابیس
راه اندازی رایگان
بک آپ گیری روزانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته

 • 100 گیگابایت فضای وب
 • SSD NVMe نوع هارد
 • panel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • دارد انتقال رایگان
 • دارد آنتی دیداس
 • آلمان مکان سرور
 • لایت اسپید وب سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم تضمینی
 • دارد امکان OverSell
پلن های نمایندگی اقتصادی - نمایندگی 200 گیگ

نای باند نامحدود!
بینهایت دیتابیس
راه اندازی رایگان
بک آپ گیری روزانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته

 • 200 گیگابایت فضای وب
 • SSD NVMe نوع هارد
 • panel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • دارد انتقال رایگان
 • دارد آنتی دیداس
 • آلمان مکان سرور
 • لایت اسپید وب سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم تضمینی
 • دارد امکان OverSell
پلن های نمایندگی اقتصادی - نمایندگی 500 گیگ

پهنای باند نامحدود!
بینهایت دیتابیس
راه اندازی رایگان
بک آپ گیری روزانه
پشتیبانی ۲۴ ساعته

 • 500 گیگابایت فضای وب
 • SSD NVMe نوع هارد
 • panel/WHM کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • دارد انتقال رایگان
 • دارد آنتی دیداس
 • آلمان مکان سرور
 • لایت اسپید وب سرور
 • %۹۹٫۹ آپتایم تضمینی
 • دارد امکان OverSell
نمایندگی فروش هاست لینوکس (نامحدود)

پهنای باند نامحدود
راه اندازی رایگان
پشتیبانی 24 ساعته

 • نامحدود فضای وب
 • WHM/cPanel کنترل پنل
 • نامحدود تعداد اکانت
 • دارد امکان OverSell
 • دارد DNS اختصاصی
 • 7 روز بازگشت وجه
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود ادان دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد هم اکنون سفارش دهید
 • دارد انتقال رایگان
 • دارد آنتی دیداس
 • دارد آنتی ویروس
 • دارد آنتی شلر
 • آلمان مکان سرور
 • لایت اسپید وب سرور
 • %99.9 آپتایم تضمینی
 • دارد بک آپ گیری روزانه
 • SSD NVMe نوع هارد سرور