هاستینگ اختصاصی خودت رو بدون نیاز به دانش فنی راه اندازی کن ! فقط به فروش فکر کن ...

Server Hosting - Plan - 1

Ram 4 GB
CPU 4 Core
50گیگ SSD Pro نسل جدید
Port 1 Gbit/s
Traffic Unlimited
cPanel Free
Web Server LiteSpeed Free
softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)
JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)
منابع اختصاصی بدون لیمیت

Server Hosting - Plan - 2

Ram 8 GB
CPU 8 Core
100گیگ SSD Pro نسل جدید
Port 1 Gbit/s
Traffic Unlimited
cPanel Free
Web Server LiteSpeed Free
softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)
JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)
منابع اختصاصی بدون لیمیت

Server Hosting - Plan - 3

Ram 16 GB
CPU 8 Core
200گیگ SSD Pro نسل جدید
Port 1 Gbit/s
Traffic Unlimited
cPanel Free
Web Server LiteSpeed Free
softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)
JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)
منابع اختصاصی بدون لیمیت

Server Hosting - Plan - 4

Ram 32 GB
CPU 12 Core
360گیگ SSD Pro نسل جدید
Port 1 Gbit/s
Traffic Unlimited
cPanel Free
Web Server LiteSpeed Free
softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)
JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)
منابع اختصاصی بدون لیمیت