درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 پشتیبانی فنی

ساعت کاری: همه روزه با 3 شیفت کاری

 پشتیبانی فروش

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعات اداری

 پشتیبانی دامنه

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعات اداری

 پشتیبانی موارد مالی

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه 9 تا 12

 پشتیبانی سایت ساز هاستینو

ساعت کاری: شنبه تا چهار شنبه از 10 تا 16

 پشتیبانی پنل پیامک

پشتیبانی پنل پیامکی 10 صبح تا 4 عصر

 ارسال و پیگیری شکایات

پیگیری مستقیم مدیریت