درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

فرمت فایل های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt

شماره فاکتور مورد نظر شما در هاستینو را وارد کنید(اجباری نیست)

اگر این تیکت برای عودت هزینه است لطفا شماره کارت یا شبا ای که به نام همین پروفایل است را وارد کنید (اجباری نیست)

لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

لغو