اطلاعات تیکت

پیام

پیوست ها

انتخاب فایل هیچ فایلی انتخاب نشده است

فرمت فایل های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .txt (Max file size: 2MB)

اگر کوتاهی در پاسخ گویی تیکتی توسط واحد های ما انجام شده لطفا شماره ان تیکت را در این فیلد درج کنید(اجباری نیست)