اطلاعیه مهم مشتریان و نمایندگان

ای پی نیم سرور های ns1.hostino.asians2.hostino.asiaدر حال تغیر استممکن است برا سایت هایی که روی انی نیم سرور ها میزبانی میشوند تداخل چند ساعته ای بوجود آیدهمچنیننمایندگان ای پی نیم سرور های خود را به ای ... بیشتر »

23rd Jul 2018
اختلال در سرورهای هتزنر

با سلاممشترک گرامی حدوداً  از ساعت 10  مورخ 97/04/12  به دلیل اختلال در سیستم برق رسانی دیتاسنتر هتزنر آلمان برخی از سرورهای اختصاصی و مجازی این دیتاسنتر از دسترس خارج شده اند مدیریت بخش فنی ... بیشتر »

3rd Jul 2018