هاست ویندوز پلسک

7 روز ضمانت بازگشت

IR-Windows 1

IR-Windows 1
۷۵ مگابایت فضا
Free SSL +
پورت شبکه 1 Gb/ps
میزبانی بر روی هارد های SSD
فايروال سخت افزاري براي جلوگيري از حملات ديداس
کنترل پنل قدرتمند پلسک Onyx
ورژن پی اچ پی 5.4|5.5|5.6|7.0|7.1
MSSQL 2008| 2012 | 2014 | 2016
MySQL 5.6
پشتیبانی از Node Js , .net Core , git , Asp.net 4.6.2 , موتور AWStats
تهيه بکاپ روزانه و نگهداري آن تا 1 ماه
اي پي اختصاصي در صورت درخواست
مانيتورينگ لحظه اي سرور

 • ۱۵ گیگابایت ترافيک ماهانه
 • آلمان محل سرور
IR-Windows 2

IR-Windows 2
۲۰۰ مگابایت فضا
Free SSL +
پورت شبکه 1 Gb/ps
میزبانی بر روی هارد های SSD
فايروال سخت افزاري براي جلوگيري از حملات ديداس
کنترل پنل قدرتمند پلسک Onyx
ورژن پی اچ پی 5.4|5.5|5.6|7.0|7.1
MSSQL 2008| 2012 | 2014 | 2016
MySQL 5.6
پشتیبانی از Node Js , .net Core , git , Asp.net 4.6.2 , موتور AWStats
تهيه بکاپ روزانه و نگهداري آن تا 1 ماه
اي پي اختصاصي در صورت درخواست
مانيتورينگ لحظه اي سرور

 • 50 گیگابایت ترافيک ماهانه
 • آلمان محل سرور
IR-Windows 3

IR-Windows3
500 مگابایت فضا
Free SSL +
پورت شبکه 1 Gb/ps
میزبانی بر روی هارد های SSD
فايروال سخت افزاري براي جلوگيري از حملات ديداس
کنترل پنل قدرتمند پلسک Onyx
ورژن پی اچ پی 5.4|5.5|5.6|7.0|7.1
MSSQL 2008| 2012 | 2014 | 2016
MySQL 5.6
پشتیبانی از Node Js , .net Core , git , Asp.net 4.6.2 , موتور AWStats
تهيه بکاپ روزانه و نگهداري آن تا 1 ماه
اي پي اختصاصي در صورت درخواست
مانيتورينگ لحظه اي سرور

 • 60 گیگابایت ترافيک ماهانه
 • آلمان محل سرور
IR-Windows 4

1 گیگ فضا
Free SSL +
پورت شبکه 1 Gb/ps
میزبانی بر روی هارد های SSD
فايروال سخت افزاري براي جلوگيري از حملات ديداس
کنترل پنل قدرتمند پلسک Onyx
ورژن پی اچ پی 5.4|5.5|5.6|7.0|7.1
MSSQL 2008| 2012 | 2014 | 2016
MySQL 5.6
پشتیبانی از Node Js , .net Core , git , Asp.net 4.6.2 , موتور AWStats
تهيه بکاپ روزانه و نگهداري آن تا 1 ماه
اي پي اختصاصي در صورت درخواست
مانيتورينگ لحظه اي سرور

 • 70 گیگابایت ترافيک ماهانه
 • آلمان محل سرور
IR-Windows 5

5 گیگ فضا
Free SSL +
پورت شبکه 1 Gb/ps
میزبانی بر روی هارد های SSD
فايروال سخت افزاري براي جلوگيري از حملات ديداس
کنترل پنل قدرتمند پلسک Onyx
ورژن پی اچ پی 5.4|5.5|5.6|7.0|7.1
MSSQL 2008| 2012 | 2014 | 2016
MySQL 5.6
پشتیبانی از Node Js , .net Core , git , Asp.net 4.6.2 , موتور AWStats
تهيه بکاپ روزانه و نگهداري آن تا 1 ماه
اي پي اختصاصي در صورت درخواست
مانيتورينگ لحظه اي سرور

 • 80 گیگابایت ترافيک ماهانه
 • آلمان محل سرور
IR-Windows6

10 گیگ فضا
Free SSL +
پورت شبکه 1 Gb/ps
میزبانی بر روی هارد های SSD
فايروال سخت افزاري براي جلوگيري از حملات ديداس
کنترل پنل قدرتمند پلسک Onyx
ورژن پی اچ پی 5.4|5.5|5.6|7.0|7.1
MSSQL 2008| 2012 | 2014 | 2016
MySQL 5.6
پشتیبانی از Node Js , .net Core , git , Asp.net 4.6.2 , موتور AWStats
تهيه بکاپ روزانه و نگهداري آن تا 1 ماه
اي پي اختصاصي در صورت درخواست
مانيتورينگ لحظه اي سرور

 • 100 گیگابایت ترافيک ماهانه
 • 1 تعداد وب سايت
 • آلمان محل سرور