متسر ریسلر سیپنل + لایت اسپید + کلاد لینوکس ایران

5G SSD iran

Cpanel/Cloudlinux/Litespeed
ساخت ۱ نماینده whm
نامحدود ساخت اکانت هاست
پهنای باند نامحدود
انتقال رایگان دیتا
امکان ارائه IP اختصاصی
نصب و اتصال رایگان به WHMCS

  • آنی ارتقا
10G SSD iran

Cpanel/Cloudlinux/Litespeed
ساخت 2 نماینده whm
نامحدود ساخت اکانت هاست
پهنای باند نامحدود
انتقال رایگان دیتا
امکان ارائه IP اختصاصی
نصب و اتصال رایگان به WHMCS

  • آنی ارتقا
20G SSD iran

Cpanel/Cloudlinux/Litespeed
ساخت 3 نماینده whm
نامحدود ساخت اکانت هاست
پهنای باند نامحدود
انتقال رایگان دیتا
امکان ارائه IP اختصاصی
نصب و اتصال رایگان به WHMCS

  • آنی ارتقا
50G SSD iran

Cpanel/Cloudlinux/Litespeed
ساخت 5 نماینده whm
نامحدود ساخت اکانت هاست
پهنای باند نامحدود
انتقال رایگان دیتا
امکان ارائه IP اختصاصی
نصب و اتصال رایگان به WHMCS

  • آنی ارتقا
100G SSD iran

Cpanel/Cloudlinux/Litespeed
ساخت 15 نماینده whm
نامحدود ساخت اکانت هاست
پهنای باند نامحدود
انتقال رایگان دیتا
امکان ارائه IP اختصاصی
نصب و اتصال رایگان به WHMCS

  • آنی ارتقا