هاست دانلود پرسرعت

5 گیگ

پهناي باند نامحدود
اجرای اسکریپت PHP/ASP

 • نامحدود اكانت FTP
 • 1 تعداد وب سایت
 • ندارد هزینه راه اندازی
 • خیر ایمیل و دیتابیس
10گیگ

پهناي باند نامحدود
اجرای اسکریپت PHP/ASP

 • نامحدود اكانت FTP
 • 1 تعداد وب سایت
 • ندارد هزینه راه اندازی
 • خیر ایمیل و دیتابیس
20گیگ

پهناي باند نامحدود
اجرای اسکریپت PHP/ASP

 • نامحدود اكانت FTP
 • 1 تعداد وب سایت
 • ندارد هزینه راه اندازی
 • خیر ایمیل و دیتابیس
50 گیگ

پهناي باند نامحدود
اجرای اسکریپت PHP/ASP

 • نامحدود اكانت FTP
 • 1 تعداد وب سایت
 • ندارد هزینه راه اندازی
 • خیر ایمیل و دیتابیس
100 گیگ

پهناي باند نامحدود
اجرای اسکریپت PHP/ASP

 • نامحدود اكانت FTP
 • 1 تعداد وب سایت
 • ندارد هزینه راه اندازی
 • خیر ایمیل و دیتابیس
1 ترا بایت

پهناي باند نامحدود
اجرای اسکریپت PHP/ASP

 • نامحدود اكانت FTP
 • 1 تعداد وب سایت
 • ندارد هزینه راه اندازی
 • خیر ایمیل و دیتابیس