سرور مجازی آمریکا دیتا سنتر : XLHOST

سرور مجازی آمریکا - رم 2 گیگ

رم 2 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 40 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ نامحدود
مدت زمان تحویل
درساعات اداری حداکثر 1 ساعت
خارج از ساعات اداری حداکثر 5 ساعت

سرور مجازی آمریکا - رم3 گیگ

رم 3 گیگابایت
سی پی یو 1 هسته
هارد 60 گیگابایت
پورت 1 گیگ نامحدود
پهنای باند نامحدود
مدت زمان تحویل
درساعات اداری حداکثر 1 ساعت
خارج از ساعات اداری حداکثر 5 ساعت

سرور مجازی آمریکا - رم4 گیگ

رم 4 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 75 گیگابایت
پورت 1 گیگ نامحدود
پهنای باند نامحدود
مدت زمان تحویل
درساعات اداری حداکثر 1 ساعت
خارج از ساعات اداری حداکثر 5 ساعت

سرور مجازی آمریکا - رم5 گیگ

رم 5 گیگابایت
سی پی یو 2 هسته
هارد 100 گیگابایت
پورت 1 گیگ نامحدود
پهنای باند نامحدود
مدت زمان تحویل
درساعات اداری حداکثر 1 ساعت
خارج از ساعات اداری حداکثر 5 ساعت