سرور نیمه اختصاصی ایران با تحویل فوری (VDS)

VDS١

Server Ram ١٢ گیگابایت
۶ هسته CPU
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • SATA هارد
 • 10٠ گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
VDS2

Server Ram ١٤ گیگابایت
۶ هسته CPU
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • SATA هارد
 • 12٠ گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
VDS3

Server Ram ١٦ گیگابایت
۶ هسته CPU
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • SATA هارد
 • 15٠ گیگ فضا هارد دیسک
 • 3 Dedicated IP(s)Free
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
VDS4

Server Ram 20 گیگابایت
۶ هسته CPU
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • SATA هارد
 • 17٠ گیگ فضا هارد دیسک
 • 3 Dedicated IP(s)Free
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
VDS5

Server Ram 26 گیگابایت
۶ هسته CPU
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • SATA هارد
 • 25٠ گیگ فضا هارد دیسک
 • 4 Dedicated IP(s)Free
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
VDS6

Server Ram 32 گیگابایت
12 هسته CPU
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد

 • SATA هارد
 • 500*2گیگ فضا هارد دیسک
 • 6 Dedicated IP(s)Free
 • نامحدود پهنای باند ماهانه