سرور های حجیم ایران (برج میلاد)

پلن مقدماتی حجیم

Server Ram 3 گيگابايت
پردازنده 2 هسته
گيگابايت 500 فضای هارد
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
پورت یک گیگ

 • Sata Enterprise هارد
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلان اقتصادي حجیم

Server Ram 4 گيگابايت
پردازنده 2 هسته
گيگابايت 750 فضای هارد
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
پورت یک گیگ

 • Sata Enterprise هارد
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلان پيشنهادي حجیم

Server Ram 4 گيگابايت
پردازنده 2 هسته
1 ترابايت فضای هارد
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
پورت یک گیگ

 • Sata Enterprise هارد
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلان پرفروش حجیم

Server Ram 4 گيگابايت
پردازنده 4 هسته
گيگابايت1500 فضای هارد
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
پورت یک گیگ

 • Sata Enterprise هارد
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلان حرفه اي حجیم

Server Ram 6 گيگابايت
پردازنده 4 هسته
گيگابايت1750 فضاء هارد
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
پورت یک گیگ

 • Sata Enterprise هارد
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلان سازماني حجیم

Server Ram 6 گيگابايت
پردازنده 4 هسته
2 ترابایت فضای هارد
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+تمامی کانفیگ ها به مدت یک هفته رایگان میباشد
پورت یک گیگ

 • Sata Enterprise هارد
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه