سرور مجازی اسیاتک برج میلاد (SSD NVME)

پلن مقدماتی NVMe ایران آسیاتک

Server Ram یک گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • NVMe هارد
 • 30 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلن اقتصادی NVMe ایران آسیاتک

Server Ram دو گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • NVME هارد
 • 35 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلن پیشنهادی NVMe ایران آسیاتک

Server Ram سه گیگابایت
Server Cpu دو هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • NVMe هارد
 • 40 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلن پرفروش NVMe ایران آسیاتک

Server Ram چهار گیگابایت
Server Cpu دو هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • NVMe هارد
 • 45 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلن حرفه ای NVMe ایران آسیاتک

Server Ram شش گیگابایت
Server Cpu چهار هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • NVMe هارد
 • 80 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
پلن سازمانی NVMe ایران آسیاتک

Server Ram ده گیگابایت
Server Cpu شش هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

 • NVMe هارد
 • 100 گیگ فضا هارد دیسک
 • 1 Dedicated IP(s)
 • نامحدود پهنای باند ماهانه