گواهی نامه SSL

بازگشت هزینه تا 7 روز

گواهی نامه SSL استاندارد(Certum)
 • شخصي و وب سايت هاي کوچک نوع کاربرد
 • بلي صدور برای دامنه .ir
 • 99% پشتيباني از مرورگرها
 • بلی SAN رایگان
 • SHA2 الگوریتم رمزنگاری
 • 4096-2048 سايز کليد امنيتي
 • ساعات کاری نوع پشتيباني
 • بلی امکان صدور مجدد در هر زمان
 • Certum سازمان صادر کننده بين المللي (ISSUER)
 • بلي ارتقاء رتبه سايت در گوگل
 • 1روز کاری مدت زمان صدور
 • بلي عبور از تحريم ها
 • با هزینه جدا گانه نصب
 • 200000$ ميزان بيمه