ابر سرور مقدماتی خارج

240,000تومان
ماهانه
 • Ram 1GB
 • CPU 1Core
 • HDD 25GB NVMe
 • Transfer 1TB
 • Network In/Out 40Gbps/1Gbps
 • OS Linux
 • کشور های قابل سفارش ‌ آمریکا,بریتانیا,استرالیا,آلمان,هند,ژاپن,سنگاپور,کانادا
 • نکته درهنگام سفارش فقط یک مقصد قابل انتخاب است.

ابر سرور استاندارد خارج

410,000تومان
ماهانه
 • Ram 2GB
 • CPU 1Core
 • HDD 50GB NVMe
 • Transfer 2TB
 • Network In/Out 40Gbps/2Gbps
 • OS Linux
 • کشور های قابل سفارش ‌ آمریکا,بریتانیا,استرالیا,آلمان,هند,ژاپن,سنگاپور,کانادا
 • نکته درهنگام سفارش فقط یک مقصد قابل انتخاب است.

ابر سرور پیشرفته خارج

765,000تومان
ماهانه
 • Ram ۴GB
 • CPU ۲Core
 • HDD 80GB NVMe
 • Transfer ۴TB
 • Network In/Out 40Gbps/۴Gbps
 • OS Linux
 • کشور های قابل سفارش ‌ آمریکا,بریتانیا,استرالیا,آلمان,هند,ژاپن,سنگاپور,کانادا
 • نکته درهنگام سفارش فقط یک مقصد قابل انتخاب است.

ابر سرور حرفه ای خارج

1,465,000تومان
ماهانه
 • Ram 8GB
 • CPU 4Core
 • HDD 160GB NVMe
 • Transfer 5TB
 • Network In/Out 40Gbps/5Gbps
 • OS Linux
 • کشور های قابل سفارش ‌ آمریکا,بریتانیا,استرالیا,آلمان,هند,ژاپن,سنگاپور,کانادا
 • نکته درهنگام سفارش فقط یک مقصد قابل انتخاب است.