سرور ابری هتزنر CX11

شروع از
420,000تومان
ماهانه
  • CPU 1
  • Ram 2

20G HDD