سرور های کلاد هتزنر با تحویل آنی

سرور ابری هتزنر CX11

20G HDD

  • 1 CPU
  • 2 Ram