هاستینگ اختصاصی خودت رو بدون نیاز به دانش فنی راه اندازی کن ! فقط به فروش فکر کن ...

Server Hosting - Plan - 1 10 Available

Ram 4 GB
CPU 4 Core
50گیگ SSD Pro نسل جدید
Port 1 Gbit/s
Traffic Unlimited
cPanel Free
Web Server LiteSpeed Free
softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)
JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)
منابع اختصاصی بدون لیمیت

Starting from
1,950,000تومان Quarterly
Order Now
Server Hosting - Plan - 2 10 Available

Ram 8 GB
CPU 8 Core
100گیگ SSD Pro نسل جدید
Port 1 Gbit/s
Traffic Unlimited
cPanel Free
Web Server LiteSpeed Free
softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)
JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)
منابع اختصاصی بدون لیمیت

Server Hosting - Plan - 3 10 Available

Ram 16 GB
CPU 8 Core
200گیگ SSD Pro نسل جدید
Port 1 Gbit/s
Traffic Unlimited
cPanel Free
Web Server LiteSpeed Free
softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)
JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)
منابع اختصاصی بدون لیمیت

Server Hosting - Plan - 4 5 Available

Ram 32 GB
CPU 12 Core
360گیگ SSD Pro نسل جدید
Port 1 Gbit/s
Traffic Unlimited
cPanel Free
Web Server LiteSpeed Free
softaculous auto installer Free (در صورت پرداخت سالانه)
JetBackup Free (در صورت پرداخت سالانه)
منابع اختصاصی بدون لیمیت