پلن مقدماتی SSD

شروع از
113,100تومان
ماهانه
 • Server Ram یک گیگابایت
 • Server Cpu یک هسته
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 2٠ گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • 99.9% Uptime Guarantee
 • پهنای باند ماهانه نامحدود نا متقارن (یک ترابایت)
 • مجازی سازی ابری KVM
 • تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
 • +پشتیبانی 24 ساعته واقعی
 • +منابع کاملا اختصاصی

پلن اقتصادی SSD

شروع از
158,600تومان
ماهانه
 • Server Ram دو گیگابایت
 • Server Cpu یک هسته
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 2٠ گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • 99.9% Uptime Guarantee
 • پهنای باند ماهانه نامحدود نا متقارن (یک ترابایت)
 • مجازی سازی ابری KVM
 • تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
 • +پشتیبانی 24 ساعته واقعی
 • +منابع کاملا اختصاصی

پلن پیشنهادی SSD

شروع از
257,400تومان
ماهانه
 • Server Ram سه گیگابایت
 • Server Cpu دو هسته
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 25 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • 99.9% Uptime Guarantee
 • پهنای باند ماهانه نامحدود نا متقارن (یک ترابایت)
 • مجازی سازی ابری KVM
 • تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
 • +پشتیبانی 24 ساعته واقعی
 • +منابع کاملا اختصاصی

پلن پرفروش SSD

شروع از
305,500تومان
ماهانه
 • Server Ram چهار گیگابایت
 • Server Cpu دو هسته
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 30 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • 99.9% Uptime Guarantee
 • پهنای باند ماهانه نامحدود نا متقارن (یک ترابایت)
 • مجازی سازی ابری KVM
 • تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
 • +پشتیبانی 24 ساعته واقعی
 • +منابع کاملا اختصاصی

پلن حرفه ای SSD

شروع از
390,000تومان
ماهانه
 • Server Ram شش گیگابایت
 • Server Cpu چهار هسته
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 40 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • 99.9% Uptime Guarantee
 • پهنای باند ماهانه نامحدود نا متقارن (یک ترابایت)
 • مجازی سازی ابری KVM
 • تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
 • +پشتیبانی 24 ساعته واقعی
 • +منابع کاملا اختصاصی

پلن سازمانی SSD

شروع از
474,500تومان
ماهانه
 • Server Ram ده گیگابایت
 • Server Cpu شش هسته
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 80 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • 99.9% Uptime Guarantee
 • پهنای باند ماهانه نامحدود نا متقارن (یک ترابایت)
 • مجازی سازی ابری KVM
 • تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
 • +پشتیبانی 24 ساعته واقعی
 • +منابع کاملا اختصاصی