پلن مقدماتی NVMe ایران

شروع از
150,000تومان
ماهانه
 • هارد NVMe
 • فضا هارد دیسک 20 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه

Server Ram یک گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلن اقتصادی NVMe ایران

شروع از
170,000تومان
ماهانه
 • هارد NVME
 • فضا هارد دیسک 35 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه

Server Ram دو گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلن پیشنهادی NVMe ایران

شروع از
230,000تومان
ماهانه
 • هارد NVMe
 • فضا هارد دیسک 40 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه

Server Ram سه گیگابایت
Server Cpu دو هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلن پرفروش NVMe ایران

شروع از
268,000تومان
ماهانه
 • هارد NVMe
 • فضا هارد دیسک 45 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه

Server Ram چهار گیگابایت
Server Cpu دو هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلن حرفه ای NVMe ایران

شروع از
508,000تومان
ماهانه
 • هارد NVMe
 • فضا هارد دیسک 80 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه

Server Ram شش گیگابایت
Server Cpu چهار هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلن سازمانی NVMe ایران

شروع از
620,000تومان
ماهانه
 • هارد NVMe
 • فضا هارد دیسک 100 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه

Server Ram ده گیگابایت
Server Cpu شش هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی