پلان مقدماتی SSD

شروع از
150,000تومان
ماهانه
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 2٠ گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود (یک ترابایت ماهانه)

Server Ram یک گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلان اقتصادی SSD

شروع از
190,000تومان
ماهانه
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 2٠ گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدو منصفانه (یک ترابایت ماهانه)

Server Ram دو گیگابایت
Server Cpu یک هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلان پیشنهادی SSD

شروع از
290,000تومان
ماهانه
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 25 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود(یک ترابایت ماهانه)

Server Ram سه گیگابایت
Server Cpu دو هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلان پرفروش SSD

شروع از
350,000تومان
ماهانه
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 30 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود(یک ترابایت ماهانه)

Server Ram چهار گیگابایت
Server Cpu دو هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلان حرفه ای SSD

شروع از
630,000تومان
ماهانه
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 40 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود(یک ترابایت ماهانه)

Server Ram شش گیگابایت
Server Cpu چهار هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی

پلان سازمانی SSD

شروع از
874,500تومان
ماهانه
 • هارد SSD
 • فضا هارد دیسک 80 گیگ
 • Dedicated IP(s) 1
 • پهنای باند ماهانه نامحدود(یک ترابایت ماهانه)

Server Ram ده گیگابایت
Server Cpu شش هسته
99.9% Uptime Guarantee
مجازی سازی توسط KVM virtualizer
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی